www.kroonkurkenwebsite-hundry.nl
HOME » Wie ben ik.

Wie ben ik.

Over mij gesproken:

Mijn naam is Hundry van der Leeden.

Ik ben getrouwd en heb 3 prachtige kinderen.

Ik woon in het mooiste dorpje van Nederland Kockengen.

Mijn hobby is niet alleen kroonkurken en bierdoppen verzamelen en ik doe ook graag aan korfballen en kijk graag een film.

Het startpunt van mijn hobby:

Het startpunt van mijn verzameling was in 2004, vanaf dit moment ben ik serieus aan de slag gegaan met het verzamelen van bierdoppen en kroonkurken.

Eigenlijk verzamel ik al vanaf mijn tiende.

Maar de doppen die ik toen spaarde, heb ik helaas weggegooid.

Daar heb ik nu best wel een beetje spijt van.

Enthousiast voor mijn hobby:

Ik ben er opnieuw mee begonnen toen mijn  dochter op school bierdoppen ging sparen en ruilen.

Al snel werd ik weer door het verzamelaars virus gegrepen en ging enthousiast meedoen.

Het resultaat is een onmetelijk aantal doppen en kroonkurken verzameld over 17 jaar, waarvan het einde nog lang niet in zicht is!

Mijn enthousiasme is zelf zo groot dat ik nu ook een eigen kroonkurk heb laten ontwerpen en laten bedrukken.

Een ontwerp waar ik erg tros op ben, al mag ik het zelf zeggen.

Leuke contacten:

De reden waarom ik deze hobby zo leuk vind, zit hem niet alleen in het verzamelen, maar ook in het contact met andere verzamelaars met wie je ruilt in het buitenland, bijvoorbeeld via crowncaps.info.

Ook u kunt mij helpen, alle hulp is welkom:

Naast de input voor mijn verzameling uit het buitenland, heb ik ook vrienden en familie om mij heen die doppen voor me meenemen uit binnen- en buitenland.

Ik zoek niet alleen bierdoppen en kroonkurken, maar ook oude kroonkurken met kurk.

Vooral oude kroonkurken uit Nederland en België hebben mijn voorkeur.

Heeft u soms nog wat op de zolder liggen, alles is welkom.

Denk eens aan mij als je binnenkort op vakantie gaat en je drinkt een biertje in een oord waar ze bijzondere bieren hebben.

Ruilen:

Maar als je zelf ook verzamelt en je wilt bierdoppen of kroonkurken met me ruilen, neem dan contact met me op via het “contactformulier”.

Een reactie plaatsen kan natuurlijk ook via “contact”. Dat zou ik heel leuk vinden. Zeg eens iets aardigs over mijn verzameling of wat je ook maar over deze hobby kwijt wilt.

Veel plezier tijdens het bekijken van mijn kroonkurken en bierdoppen en wie weet tot ruils!

Groet van een verwoede verzamelaar,

Hundry

 

About me.
My name is Hundry van der Leeden

Starting point of my hobby: the starting point of my collection was in 2004, as of this moment I am seriously went to work collecting beer caps and bottle caps.

Sorry: actually I gathered from my tenth.

But the caps that I then saved, I have unfortunately thrown away.

There I now regret it.

Excited for my hobby: I'm started again when my daughter at school beer caps went save and exchange it.

Soon I was seized again by the collectors virus and went join in enthusiastically.

The result is an immeasurable number of caps and bottle caps collected about 16 years, of which the end is still nowhere in sight!

Nice contacts: the reason why I find this hobby so fun, lies not only in the collection, but also in the contact with other collectors with whom you trade abroad, for example via crowncaps.info.

You too can help me, any help is welcome: in addition to the input for my collection from abroad, I also have friends and family around me that caps for take me from home and abroad.

I search not only beer caps and bottle caps, but also old bottle caps with Cork.

Especially old bottle caps from Netherlands and Belgium have my preference.

Do you sometimes get some in the attic are, everything is welcome.

Think of me if you go on holiday soon and you drink a beer in a place where they have special beers.

Home Exchange: But if you too collects and you want beer caps or bottle caps want to exchange with me, please contact me through the "contact form".

You can also post a comment through "contact". That I'd really like it. Say something nice about my collection or whatever you want to say about this hobby.

Have fun while viewing my bottle caps and beer caps and who knows to swaps are!

Greeting from a frantic collector,

Hundry